Avís legal


AVÍS LEGAL


TITULAR WEB
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
En qualitat de titular del website www.tecno-so.com a continuació li comunica les dades identificatives exigides per la Llei esmentada.
 
Nom Empresa: TECNO-SO
Raó Social: ELECTRONICA DE SO I TELECOMUNICACIONS TECNO-SO S.L
NIF: B60427457
Direcció: PSJ. SANT GENIS 25- 08562- TARADELL (BARCELONA)
Telèfon: 938126281
E-mail: josep@tecno-so.com
INSCRIPCIÓ REGISTRAL.
Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 26443, Foli 129, Full B103244, Inscripció 1ª.

LESGILACIÓ APLICABLE.
Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la Societat de la Informació. Reglament (UE) 2016/679 27 d'Abril de l'2016. (GPDR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). En cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d'aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.
 
Amb caràcter general les relacions entre TECNO-SO amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'propietari de la pàgina web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29 de la LSSI.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL.
Els drets de propietat intel·lectual de l'contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de TECNO-SO i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de TECNO-SO
TECNO-SO no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

PLUGINS SOCIALS.
El nostre Website utilitza connectors de diferents xarxes socials. Amb ajuda d'aquests connectors, pots, per exemple, compartir continguts o recomanar productes a altres persones. El contingut d'el connector és transmès directament per la xarxa social al teu navegador i aquest ho integra en la pàgina web. Els connectors poden tornar a desactivar amb un sol clic.
Mitjançant la integració dels connectors, la xarxa social rep informació de què has accedit a la corresponent pàgina del nostre lloc web. Si has iniciat una sessió amb la xarxa social, llavors aquesta podrà associar la visita al teu compte. Si interactues amb els connectors, per exemple, accionant el botó "m'agrada" de Facebook o fas un comentari, el teu navegador transmetrà la corresponent informació directament a la xarxa social i s'emmagatzemarà allà.
 
Si vols més informació sobre la finalitat i l'abast de la recollida de dades i de el posterior processament i utilització de les dades per part de les xarxes socials, així com sobre els seus drets i les possibilitats de configuració a l'efecte de protegir la teva privadesa, la podràs obtenir a les polítiques de protecció de dades de les respectives xarxes socials o pàgines web.

Si no vols que les xarxes socials recopilin informació sobre tu a través del nostre lloc web, has de finalitzar la sessió en aquestes xarxes socials abans de visitar el nostre lloc web.
Tot i que no estiguis registrat en les xarxes socials, poden enviar-dades a aquestes xarxes des de les pàgines web amb connectors socials actius. Mitjançant un connector actiu, en cada visita de la pàgina web, s'activa una galeta amb un identificador. Atès que en cada connexió amb un servidor de xarxa teu navegador envia aquesta galeta sense consultar, la xarxa social podria elaborar un perfil sobre les pàgines web que ha visitat l'usuari corresponent a l'identificador. També seria perfectament possible que aquest identificador pogués associar-se més tard a una persona, per exemple, a l'registrar-se en la xarxa social en un moment posterior.

CONDICIONS GENERALES D´ UTILIZACIÓ.
El Website té per objecte facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per TECNO-SO, així com poder cursar una petició d'informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte d'aquest lloc web. A través d'aquest lloc web no es pot realitzar compres o reserves dels nostres productes o serveis, i la informació que pogués contenir dels mateixos és merament informativa i / o orientativa, en qualsevol cas està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d' obligar-se.

TECNO-SO es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de el comerç. En aquests supòsits, TECNO-SO anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre lloc web.
L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb TECNO-SO o qualsevol dels seus operadors, col·laboradors o punts de venda.
 
Aquestes condicions són d'aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L'Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d'aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d'interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.
Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.
L'usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles en els Website així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d'utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l'usuari oa tercers.
L'usuari haurà d'establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d'informació, arxius i equips informàtics empleats per a accedir a Internet i, especialment, a la pàgina web i / o els Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.
TECNO-SO es reserva el dret a sol·licitar el registre dels usuaris per a l'accés a certs serveis o informació de la pàgina web i / o dels Continguts, per al que se li proporcionés una contrasenya que permeti la identificació personal de l'usuari ( "nom" i "contrasenya") juntament amb les condicions particulars de esmentats accessos.
TECNO-SO es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.
L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums o xarxes socials) que TECNO-SO pugui oferir a través del seu Site Web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar- per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TECNO-SO, dels seus proveïdors, operadors, col·laboradors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. TECNO-SO no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

ENLLAÇOS WEB DE TERCERS.
TECNO-SO podrà incloure al lloc web enllaços a llocs web de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament per TECNO-SO per entendre de bona fe que, considerant que poden resultar d'interès per a vostè. TECNO-So realitza tants esforços raonables siguin possibles per identificar si la informació cap a la qual s'efectua l'enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls dels llocs web que es pogués s'estableix l'enllaç, així com tampoc en relació amb les accions o omissions dels qui els decideixin operar, vostè tindrà en tot moment la llibertat de decidir (sense cap obligació) si desitja o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al lloc web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que vostè prefereixi, informar-se en la seva totalitat de les condicions d'ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables de la pàgina web de tercers són acceptables o no per a vostè, de manera que TECNO-SO no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de TECNO-SO. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de TECNO-SO té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.
Si us plau, si vostè detecta que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte, no funciona, i / o remet a un lloc web que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, li agraïm ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l'adreça: lopd@tecno-so.com 

ENLLAÇOS A EL WEBSITE.
Qualsevol tercer que voldria introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest lloc web ha de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.
L'enllaç únicament vinculés amb la home page o pàgina principal de la pàgina web i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que:
1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus contenidos.2. Suposi un acte de comparació o imitació desleal.3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre TECNO-SO, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors. 4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.
 
En cap cas, s'expressés en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que TECNO-SO ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis de l'remitent.
Està prohibida la utilització de qualsevol marca anomenada de TECNO-SO dins de la pàgina de l'remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per TECNO-SO i sempre amb el que estableix aquesta clàusula.
TECNO-SO es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaços fets per tercers a la pàgina web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d'aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d'aquesta.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS.
 
Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant TECNO-SO exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. TECNO-SO es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.
TECNO-SO no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.
 
Es exonera TECNO-SO de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per TECNO-SO sempre que procedeixi de fonts alienes a TECNO-SO
En tot cas, TECNO-SO exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l'Empresa. Tota responsabilitat serà de l'tercer ja sigui proveïdor, operador, col·laborador o entitats associades.
Queda prohibit l'accés, registre, navegació, utilització, allotjament i / o descàrregues de materials i / o ús dels serveis de qualsevol lloc web i / o continguts de TECNO-SO per part de menors d'edat. En particular, TECNO-SO no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent.
 
La present informació regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini
www.tecno-so.com les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis, productes o formularis habilitats per la pàgina web pot contactar amb nosaltres a l'correu electrònic lopd @ tecno -so.com  en els termes que estableix aquest avís legal.


POLÍTICA DE PRIVACITAT.


De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l'informem que:
La visita d'aquest lloc web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els productes o serveis prestats per ELECTRONICA dE SO I TELECOMUNICACIONS TECNO-SO SL, bé a través dels formularis disponibles, o bé a través d'un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud.
 
En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part de el mateix tractament la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d'extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .
 
L'Usuari que envia la informació a ELECTRONICA DE SO I TELECOMUNICACIONS TECNO-SO S.L és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant ELECTRONICA DE SO I TELECOMUNICACIONS TECNO-SO S.L de qualsevol responsabilitat a l'respecte.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Responsable de l'tractament de les seves dades
Identitat: ELECTRONICA DE SO I TELECOMUNICACIONS TECNO-SO S.L
CIF: B60427457
Direcció: PSJ. SANT GENIS 25- 08562- TARADELL (BARCELONA)
Telèfon: 938126281
Correu electrònic: lopd@tecno-so.com

Finalitat amb què tractem les seves dades
En ELECTRONICA DE SO I TELECOMUNICACIONS TECNO-SO S.L tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d'aquest lloc web) per tal de donar resposta a les seves consultes o sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible a la pàgina web.
 
Legitimació per al tractament de les seves dades
La Legitimació estan basada en seu consentiment sempre que vostè accepti la nostra política de privacitat.

Temps de conservació de les seves dades
Les dades proporcionades en el contingut de la seva sol·licituds, seran conservats per l'empresa pel període que es consideri estrictament necessari per a complir aquest propòsits, respectant en tot cas els terminis legals que exigeix ​​la legislació aplicable, el responsable de l'tractament pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos de la mateixa en relació amb la responsabilitat pròpia.
 
Decisions
No es prendran decisions automatitzades.
 
Destinataris
Les Dades poden ser comunicades a tercers per complir amb obligacions legals, executar ordres d'autoritats públiques o exercir un dret de l'responsable de l'tractament davant les autoritats judicials. Així com a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable en qualitat d'encarregats de tractament degudament acreditats i autoritzats.

Drets
Pot exercir els següents drets:
1. dret d'accés, significa: dret a obtenir de l'empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells;
2. dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir: dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l'esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima;
3. dret a la restricció de l'tractament, vol dir: dret a sol·licitar la suspensió (oblit) de l'tractament quan la sol·licitud sigui legítima;
4. dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic;
5. dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se a el tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.
Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o bé, si considera que no h 'obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint -es a aquests efectes a l'Agència espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid. www.agpd.es 
 

POLÍTICA DE GALETES

Sobre aquesta política de Galetes

Aquesta política de cookies explica què són les Galetes i com les fem servir, els tipus de galetes que fem servir, és a dir, la informació que recopilem mitjançant Galetes i com s’utilitza aquesta informació i com controlar les preferències de Galetes. 

Què són les Galetes?

Les Galetes són petits fitxers de text que s’utilitzen per emmagatzemar petites dades. S’emmagatzemen al dispositiu quan es carrega el lloc web al navegador. Aquestes Galetes ens ajuden a fer que el lloc web funcioni correctament, a fer-lo més segur, a proporcionar una millor experiència d’usuari i a entendre com funciona el lloc web i analitzar què funciona i on necessita una millora.

Com fem servir les Galetes?

Com la majoria dels serveis en línia, el nostre lloc web utilitza Galetes pròpies i de tercers per a diversos propòsits. Les galetes pròpies són bàsicament necessàries perquè el lloc web funcioni correctament i no recopilen cap de les vostres dades d’identificació personal.

Les Galetes de tercers no s’utilitzen al nostre lloc web i serveixen principalment per entendre el funcionament del lloc web, com interactueu amb el  lloc web, mantenir segurs els serveis, proporcionar anuncis rellevants per a vosaltres i, en definitiva, proporcionar-vos un usuari millor i millorat. experimentar i ajudar a accelerar les seves futures interaccions amb el  lloc web.

La Llei afirma que podem emmagatzemar galetes al seu dispositiu com:
– Permetre únicament la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa.
– Estrictament prestar un servei expressament sol·licitat per l’usuari.
– Galetes d’ entrada de l’usuari.
– Galetes d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió).
– Galetes de seguretat del usuari.
– Galetes de sessió de reproductor multimèdia.
– Galetes de sessió per equilibrar la càrrega.
– Galetes de personalització de la interfície d’ usuari.
– Determinades galetes de complement (Plug-in) per intercanviar continguts socials.

Per a tots els altres tipus de galetes necessiteriem el seu consentiment.

Tipus de galetes segons la seva finalitat:

– Galetes tècniques: són aquelles que permeten l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi, incloent aquelles que l’editor utilitza per permetre la gestió i operativa de la pàgina web i habilitar les seves funcions i serveis, com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat a la seguretat del servei, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, comptar visites a efectes de la facturació de llicències del programari amb el que funciona el servei (lloc web, plataforma o aplicació), utilitzar
elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so, habilitar continguts dinàmics (per exemple, animació de càrrega d’un text o imatge) o compartir continguts a través de xarxes socials. (Les galetes tècniques estaran exceptuades quan permetin prestar el servei sol·licitat per l’usuari).
 
– Galetes de preferències o personalització: són aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi a el servei amb determinades característiques que poden diferenciar el seu experiència de la d’altres usuaris, com, per exemple, l’idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una recerca, l’aspecte contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del qual l’usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual s’accedeix a el servei, etc. (Si és el propi usuari qui tria aquestes característiques (per exemple, si seleccioneu el idioma), les galetes estaran exceptuades per considerar-se un servei expressament sol·licitat pel usuari, i això sempre que les galetes obeeixin exclusivament a la finalitat seleccionada.)
 
– Galetes d’anàlisi o mesurament: són aquelles que permeten el responsable de les mateixes el seguiment i anàlisi de l’ comportament dels usuaris dels websites quals estan vinculades, inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. L’ informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma, per tal d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris de el servei.
 
– Galetes de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada de els seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la mateixa.

Tipus de galetes segons el termini de temps que romanen activades
 
– Galetes de sessió: són aquelles dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre el usuari accedeix a una pàgina web. se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per el usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits) i desapareixen a l’acabar la sessió.
 
-Galetes persistents: són aquelles en què les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser
accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar de uns minuts a
diversos anys.
 

Actualment nostre website sol utilitzen galetes unicament necessaries.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera q’ es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les galetes. El fet de no desitjar rebre aquestes galetes, no constitueix un impediment per poder accedir a l’ informació dels Website del responsable del domini, encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de galetes, es desitgés retirar aquest, s’hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.
La forma de configurar alguns dels diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar en el aparatat Tutorials de Configuració de Privacitat, així com altres informacions i videos didacticos publicats per l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades AEPD,a: https://www.youtube.com/user/desdelaAEPD


És possible que actualitzem la Política de Galetes del nostre lloc web, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes. La Política de Galetes es va actualitzar per última vegada a data 17 de juny de 2021.


 

Direcció

Passeig Sant Genís 25 - 08552 Taradell (Barcelona)

Tel. 34 93 8126281

Fax. 34 93 8126820

Comparteix el contingut